Pozvánka na valné zhromaždenie dňa 20.05.2018

Výbor Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Pitelovej zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva na deň 20. Mája 2018 (Nedeľa) o 13:30 hod v sále kultúrneho domu v Pitelovej.

Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných bodov programu je Vaša účasť nutná. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia, splnomocnite:
– člena výboru spoločenstva
– alebo ďalšiu osobu

Pre Vaše zastupovanie na valnom zhromaždení splnomocnenie môžete poslať aj poštou na adresu UaPS, alebo E-mailom na adresu info@uaps-pitelova.sk

Pozvánka na valné zhromaždenie 2018 na stiahnutie vo formáte .pdf

Scroll to Top