Obnovenie nájomných zmlúv

Vzhľadom na skutočnosť, že v katastrálnom území Pitelová boli v roku 2013 ukončené pozemkové úpravy, parcely sú evidované pod novými číslami. V prípade že máte záujem o pokračovanie resp. o prenájom konkrétnej parcely je potrebné doručiť žiadosť alebo kontaktovať výbor UaPS.

Scroll to Top