Oznamy pre členov

Pozvánka na valné zhromaždenie dňa 20.05.2018

Výbor Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Pitelovej zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva na deň 20. Mája 2018 (Nedeľa) o 13:30 hod v sále kultúrneho domu v Pitelovej. Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných bodov programu je Vaša účasť nutná. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia, splnomocnite: – člena výboru spoločenstva – alebo ďalšiu osobu Pre Vaše zastupovanie na …

Pozvánka na valné zhromaždenie dňa 20.05.2018 Čítajte viac »

Pozvánka na valné zhromaždenie dňa 23.04.2017

Výbor Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Pitelovej zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva na deň 23. Apríla 2017 (Nedeľa) o 13:30 hod v sále kultúrneho domu v Pitelovej. Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných bodov programu je Vaša účasť nutná. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia, splnomocnite: – člena výboru spoločenstva – alebo ďalšiu osobu Pre Vaše zastupovanie …

Pozvánka na valné zhromaždenie dňa 23.04.2017 Čítajte viac »

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2016

Výbor Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Pitelovej zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva na deň 3. Apríla 2016 (Nedeľa) o 13:30 hod v sále kultúrneho domu v Pitelovej. Prezentácia od 13:00 hod do 13:30 hod 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej, mandátovej, volebnej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho valného zhromaždenia 4. Predloženie ročnej účtovnej závierky …

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2016 Čítajte viac »

Predaj podielov Poľnohospodárskeho podielníckeho družstva HRON

Správca konkurznej podstaty podielov Poľnohospodárskeho podielníckeho družstva „HRON“ Pitelová ponúka ostatným členom UaPS Pitelová na predaj 42,49 hlasov Urbárskeho spoločenstva v celku. Východisková cena v prvom kole spolu za všetky predávané podiely je 60 000 €. Ponuka pre členov spoločenstva platí najneskôr do 31.8.2015. Po tomto termíne v prípade nezáujmu ostatných členov spoločenstva môžu byť …

Predaj podielov Poľnohospodárskeho podielníckeho družstva HRON Čítajte viac »

Pozvánka na Valné zhromaždenie spoločenstva 10.01.2015

Výbor Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Pitelovej zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva na deň 10. Januára 2015 (Sobota) o 13:30hod. V sále kultúrneho domu v Pitelovej. Prezentácia od 13:00 hod do 13:30 hod 1. Otvorenie 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Rozhodnutie o hospodárení spoločenstva – schválenie nájomnej zmluvy 4. Kontrola plnenia …

Pozvánka na Valné zhromaždenie spoločenstva 10.01.2015 Čítajte viac »

Pozvánka na Valné zhromaždenie spoločenstva 22.02.2014

Výbor Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Pitelovej v zmysle Zmluvy o založení spoločenstva zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva na deň 22. Februára 2014 (Sobota) o 13:30hod V sále kultúrneho domu v Pitelovej. Prezentácia od 13:00 hod do 13:30 hod Program: Otvorenie Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho valného zhromaždenia Zmena zmluvy o založení a stanov spoločenstva Schválenie ročnej účtovnej závierky za …

Pozvánka na Valné zhromaždenie spoločenstva 22.02.2014 Čítajte viac »

Obnovenie nájomných zmlúv

Vzhľadom na skutočnosť, že v katastrálnom území Pitelová boli v roku 2013 ukončené pozemkové úpravy, parcely sú evidované pod novými číslami. V prípade že máte záujem o pokračovanie resp. o prenájom konkrétnej parcely je potrebné doručiť žiadosť alebo kontaktovať výbor UaPS.

Scroll to Top