Hlavná činnosť UaPS je obhospodarovanie lesných porastov a trvalých trávnatých porastov. 

Aktuality:

  •  13.4.2023  v časti oznamy pre členov je pridaná pozvánka na valné zhromaždenie

Scroll to Top