Hlavná činnosť UaPS je obhospodarovanie lesných porastov a trvalých trávnatých porastov. 

Aktuality:

 Výbor Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Pitelovej zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva na deň 21.apríla 2024 (Nedeľa) o 13:30 hod.

Pozvánka VZ UaPS Pitelová 2024

Scroll to Top