Hlavná činnosť UaPS je obhospodarovanie lesných porastov a trvalých trávnatých porastov. 

Aktuality:

          UaPS pozem. spol. Pitelová oznamuje svojim podielnikom:

  •  Dňa 21.4.2024 sa bude konať valné zhromaždenie spoločenstva. Ak má niekto bod do programu, prípadne chce ponúknuť svoj podiel,  môže sa obrátiť na predsedu spoločenstva  najneskôr do 10.3.2024.


Scroll to Top